Måndag 29/4
Tio ord i veckan s 54-55
NO: ta med mat du tror innehåller protein, se lapp från Lena

Tisdag 30/4
Ingrid ledig, vikarie i klassen
Utelek i fagersjögrupperna på eftermiddagen

Onsdag 1/5
Lovdag

Torsdag 2/5
Ingrid ledige, vikarie i klassen
Matteprov geometri

Fredag 3/5
Ingrid ledig, vikarie i klassen
Engelska: kaptiel 22 (läsa texten, lyssna på CD:n och härma, översätta texten muntligt, övningsboken och glosor)

Advertisements