Den här veckan har vi inte haft så många lektioner.
Måndag: i måndags så åkte vi buss, tunnelbana och tåg till slätmossens naturpark i Handen där vi hade matte och NO hela dagen, det fungerade så att det var en ränsningsdam där saker från dagvattenbrunnar kom ut, och sedan sjön till botten. Så kom det till en översvämningsdam där det skedde samma sak. Sedan åkte det till en ny dam där annan smuts sjönk. Efter det åkte vattnet genom en bäck med stora stenar så att det syresattes. Slutligen åkte det igenom en slingrande dam där det var växter och bakterier som renade och så åkte det ut i Östersjön. Vi såg många änder och sothönor och en svart underlig fågel. Vi lekte en lek som hette 36:an när man skulle slå en tärning och gå till det numret den visade, sedan slog man ihop siffrorna tills man kom till 36. Vårt lag van. Det var både matte och NO på frågorna.
Tisdag: vi hade idrott då vi övade höjdhopp till friidrottsdagen då vi ska hoppa höjd, längd, springa 60 meter, 100 meter staffet och stöta kula vi har haft engelska, svenska och matte också.

Advertisements