Måndag 27/5
Lämna tillbaka lapp om matteprovet.
Tio ord i veckan s 60-61
Friends-gruppen bjuder alla klasser på filmvisning i matsalen

Tisdag 28/5
Redovisa grupparbete i musik

Fredag 31/5
Mattespanarna: s 102-103 rättat och klart!
Engelska: prov på kapitel 19-24

Advertisements